onsdag 15 december 2010

A Yellow Bracelet in a Treasury about Sweden!This yellow stretch-bracelet was chosen for an Etsy Treasury by Catish
Purrs,
Sara Cat

lördag 5 juni 2010

PhotoHunt-Theme # 216 "Sparkle" / Fotojakttema nr 216 "Glittra"

This week's PhotoHunt-Theme is "Sparkle". Here are some blue and yellow beaded pieces of jewellery that sparkle in the sun: / Veckans fotojakttema är "Glittra". Här ser vi lite blått och gult pärlsmycken som glittrar i solljuset:


Purrs, / Med mjuk tass,
Sara Cat / Sara Kattfredag 4 juni 2010

En dikt av Harry Martinson: JuninattenJuninatten

Nu går solen knappast ner,
bländar bara av sitt sken.
Skymningsbård blir gryningstimme
varken tidig eller sen.

Insjön håller kvällens ljus
glidande på vattenspegeln
eller vacklande på vågor
som långt innan de ha mörknat
spegla morgonsolens lågor.

Juni natt blir aldrig av,
liknar mest en daggig dag.
Slöjlikt lyfter sig dess skymning
och bärs bort på ljusa hav.

(Read my English translation here./
Se min tolkning till engelska här.)


Purrs / Med mjuk tass,
Sara Cat / Sara Katt


lördag 17 april 2010

PhotoHunt Theme # 209 /Fotojakttema nr 209

This week' s PhotoHunt Theme # 209 is "Covered".
------
Denna veckas Fotojakttema nr 209 är "Dold".

I have already seen several cats' posts with the exact same solution: the cat is under something. I am just an ordinary cat, so I know this post is not very original. But maybe it is worth some extra points for the bright red colour ?
------
Jag har redan sett några andra katters inlägg idag, alla med samma lösning: katten ligger eller står under något! Jag är bara en vanlig huskatt. Jag vet att det här inlägget inte är särskilt originellt. Men kanske förtjänar det några extra stilpoäng för dess vackra röda färg?

This is another one of my secret hiding places; the doll-bed under the bench covered with a red birthday tablecloth. This is real. We have not made this up just for the photo-shoot!
------
Detta är ännu ett av mina hemliga gömställen; docksängen under bänken med den röda födelsedagsduken. Ja, det är helt riktigt! Vi har inte hittat på det här bara för bildens skull!

Purrs,
/ Mjuk tass,
Sara Cat
/ Sara Katt


Share/Save/Bookmark

söndag 11 april 2010

PhotoHunt Theme # 208 "Vertical"/ Fotojakt tema nr 208 "Lodrätt"

This week's PhotoHunt Theme # 208 is "Vertical" and I did not think I would play PH at all. I had trouble getting my human/two-legged mommy to help me. All the two-legs have colds! So we four-footed fur-persons are not getting the attention we should. Or so I thought. One day late, I get help.
------
Den här veckans upplaga av Fotojakt nr 208 har "Lodrätt" som tema. Jag trodde inte att jag skulle hinna med p.g.a. att alla tvåbenta är förkylda. Matte har haft svårt att hjälpa mig. Men hör och häpna, jag klarade uppdraget själv! En dag för sent, visserligen, men ändå!
------
Enough said. My take on "vertical" is about interior design. What do you do if you have high ceilings? Yes, I know, most do not live were the ceiling is very far from the floor, but it just happens that we do. My mommy has arranged narrow and high bookshelves that really express the "vertical" aspects of a room.
-------
Nog sagt, min tolkning av "lodrätt" är inredningsmässig. Hur gör man när man har högt till innertaket? Ja, ja, jag vet att de flesta inte har höga tak där de bor, men vi har det. Matte har ordnat smala och höga bokhyllor som verkligen förstärker rummets vertikala, lodräta aspekter.
------

This is the hide-a-way bookshelf behind a door in the kitchen. Visitors don't see our collection of books. You could think that we never read.
------
Här ser vi en undangömd bokhylla i köket. Besökare som inte ser vår boksamling skulle kunna tro att vi aldrig läser.And here is a similar vertical bookshelf, also somewhat hidden behind a door, in the dining-room (where no one is allowed to eat, by the way).
------
Och här hänger en liknande bokhylla, på sätt och vis skymd bakom dörren, i matsalen (där ingen får äta, förresten).
------
And lastly, here is one of my favourite hiding places, my igloo next to this vertical bookshelf.
------
Och slutligen, här får ni se ett av mina älsklingsgömställen, min igloo som står bredvid den här lodräta bokhyllan.
------

Now you know that we do indeed own some books and read!
------
Nu vet ni att vi verkligen äger några böcker och läser!
Happy weekend!/Trevlig helg!
Sara Cat/Sara Katt

First Commenter/Den första som lämnar en kommentar:
Ana of
photoblog>mostly flowers
Share/Save/Bookmark

söndag 4 april 2010

Glad Påsk! / Happy Easter!


Here are a couple of necklaces with Easter/spring-colours! Yellow!
------
Här är två påsk/vår-färgade halsband! Gult!


Glas, pärlemor, kristaller och sötvattenpärlor!
------
Glass beads, mother-of-pearl, crystals and freshwater pearls!

Hjärtliga hälsningar / Best wishes,
Sara Katt / Sara Cat


Share/Save/Bookmark

lördag 27 februari 2010

PhotoHunt theme # 202, "Daily" / Fotojakttema nr 202 "Daglig"

This week's PhotoHunt theme # 202 is "Daily". Here is an example of something that is a daily occurance: mealtimes. Cajsa Cat is having her lunch.
------
Denna veckas Fotojakttema är "Daily" d.v.s. "Dagligt". Här ser vi ett exempel på något som vi gör varje dag, vi äter mat. Här äter Cajsa Katt middag.

Purrs/ Med mjuk tass,
Sara Cat /Sara Katt


Share/Save/Bookmarklördag 20 februari 2010

PhotoHunt theme # 201 -"Cuddly"/ Fotojakttema nr 201 "Cuddley" ("Gosigt")

This week's PhotoHunt theme # 201 is "Cuddly". Here is Calle Cat resting among alot of cuddley toys. Calle is a very patient cat. Little five year old Elisabet wants to cuddle with him all the time!
------
Denna veckas Fotojakttema är "Cuddly" d.v.s. "Gosigt". Här ser vi Calle Katt bland många gosigdjur. Calle är en mycket tålmodig katt. Lilla femåriga Elisabet vill gärna gosa med honom, jämt!

Purrs/ Med mjuk tass,
Sara Katt


lördag 2 januari 2010

Katthemmet kompis har brunnit ner!

To English-speaking readers: Please forgive this all-Swedish post. A cat shelter in Sweden was distroyed in a fire killing 25 to 30 cats. Money & cat food are needed for the cats that survived.

Katthemmet Kompis har brunnit ner

Katthemmet Kompis brann i natt ner till grunden. Brandkåren är fortfarande där. Många katter är räddade, några sprang ut i skogen. Vi vet fortfarande inte hur många som omkom i branden. Hela vårt stora matförråd brann ner, så vi är i stort behov av mat. Orsaken till branden är fortfarande oklar.

Vi gråter och är väldigt chockade!

Har ni möjlighet att skänka kattmat, sand, pengar m.m. till oss så maila mig. jenny@katthemmetkompis.se

Vill ni skänka en valfri slant så är vi väldigt tacksamma. Inga pengar är för små eller för stora. PG-konto: 35 74 82-9

Vi är tacksamma för allt stöd! Maritha och Sonny tar dock inte emot några telefonsamtal.

/Jenny, Katthemmet Kompis

Vår medarbetare Mia samlar just nu på sig kattmat som ska förmedlas till katthemmet, maila mig så skickar jag hennes nummer. Kattmat kan också lämnas till följande butiker där vi har fodertunnor:
Fodertunnor

Arken, Nygatan 10, 361 30 Emmaboda
Coop Extra, Stora Nygatan 6, 382 30 Nybro
DjurMagazinet, Norra vägen 2, 382 30 Nybro
Nybro Zoo, Garvare Nybergsg. 2, 382 30 Nybro
Willys, Torget, 382 30 Nybro