lördag 20 februari 2010

PhotoHunt theme # 201 -"Cuddly"/ Fotojakttema nr 201 "Cuddley" ("Gosigt")

This week's PhotoHunt theme # 201 is "Cuddly". Here is Calle Cat resting among alot of cuddley toys. Calle is a very patient cat. Little five year old Elisabet wants to cuddle with him all the time!
------
Denna veckas Fotojakttema är "Cuddly" d.v.s. "Gosigt". Här ser vi Calle Katt bland många gosigdjur. Calle är en mycket tålmodig katt. Lilla femåriga Elisabet vill gärna gosa med honom, jämt!

Purrs/ Med mjuk tass,
Sara Katt