lördag 17 april 2010

PhotoHunt Theme # 209 /Fotojakttema nr 209

This week' s PhotoHunt Theme # 209 is "Covered".
------
Denna veckas Fotojakttema nr 209 är "Dold".

I have already seen several cats' posts with the exact same solution: the cat is under something. I am just an ordinary cat, so I know this post is not very original. But maybe it is worth some extra points for the bright red colour ?
------
Jag har redan sett några andra katters inlägg idag, alla med samma lösning: katten ligger eller står under något! Jag är bara en vanlig huskatt. Jag vet att det här inlägget inte är särskilt originellt. Men kanske förtjänar det några extra stilpoäng för dess vackra röda färg?

This is another one of my secret hiding places; the doll-bed under the bench covered with a red birthday tablecloth. This is real. We have not made this up just for the photo-shoot!
------
Detta är ännu ett av mina hemliga gömställen; docksängen under bänken med den röda födelsedagsduken. Ja, det är helt riktigt! Vi har inte hittat på det här bara för bildens skull!

Purrs,
/ Mjuk tass,
Sara Cat
/ Sara Katt


Share/Save/Bookmark

söndag 11 april 2010

PhotoHunt Theme # 208 "Vertical"/ Fotojakt tema nr 208 "Lodrätt"

This week's PhotoHunt Theme # 208 is "Vertical" and I did not think I would play PH at all. I had trouble getting my human/two-legged mommy to help me. All the two-legs have colds! So we four-footed fur-persons are not getting the attention we should. Or so I thought. One day late, I get help.
------
Den här veckans upplaga av Fotojakt nr 208 har "Lodrätt" som tema. Jag trodde inte att jag skulle hinna med p.g.a. att alla tvåbenta är förkylda. Matte har haft svårt att hjälpa mig. Men hör och häpna, jag klarade uppdraget själv! En dag för sent, visserligen, men ändå!
------
Enough said. My take on "vertical" is about interior design. What do you do if you have high ceilings? Yes, I know, most do not live were the ceiling is very far from the floor, but it just happens that we do. My mommy has arranged narrow and high bookshelves that really express the "vertical" aspects of a room.
-------
Nog sagt, min tolkning av "lodrätt" är inredningsmässig. Hur gör man när man har högt till innertaket? Ja, ja, jag vet att de flesta inte har höga tak där de bor, men vi har det. Matte har ordnat smala och höga bokhyllor som verkligen förstärker rummets vertikala, lodräta aspekter.
------

This is the hide-a-way bookshelf behind a door in the kitchen. Visitors don't see our collection of books. You could think that we never read.
------
Här ser vi en undangömd bokhylla i köket. Besökare som inte ser vår boksamling skulle kunna tro att vi aldrig läser.And here is a similar vertical bookshelf, also somewhat hidden behind a door, in the dining-room (where no one is allowed to eat, by the way).
------
Och här hänger en liknande bokhylla, på sätt och vis skymd bakom dörren, i matsalen (där ingen får äta, förresten).
------
And lastly, here is one of my favourite hiding places, my igloo next to this vertical bookshelf.
------
Och slutligen, här får ni se ett av mina älsklingsgömställen, min igloo som står bredvid den här lodräta bokhyllan.
------

Now you know that we do indeed own some books and read!
------
Nu vet ni att vi verkligen äger några böcker och läser!
Happy weekend!/Trevlig helg!
Sara Cat/Sara Katt

First Commenter/Den första som lämnar en kommentar:
Ana of
photoblog>mostly flowers
Share/Save/Bookmark

söndag 4 april 2010

Glad Påsk! / Happy Easter!


Here are a couple of necklaces with Easter/spring-colours! Yellow!
------
Här är två påsk/vår-färgade halsband! Gult!


Glas, pärlemor, kristaller och sötvattenpärlor!
------
Glass beads, mother-of-pearl, crystals and freshwater pearls!

Hjärtliga hälsningar / Best wishes,
Sara Katt / Sara Cat


Share/Save/Bookmark