söndag 9 augusti 2009

9 augusti 2009 / 9th of August 2009

De här veckorna under juli och nu under augusti har jag ägnat mycket tid åt att renodla mina verksamheter och anpassa bloggen efter dessa behov. Nu vet jag hur jag vill använda den här bloggen. På "Glada Smycken" vill jag visa hur jag gör smycken.
------
During these past weeks of July and now in August I have spend a lot of time redefining my activities and changing my blog to fit these needs. Now I think I know how I would like to use this blog. "Happy Jewellery" is where I will show how I make jewellery.


Share/Save/Bookmark

Inga kommentarer: