torsdag 13 augusti 2009

Torsdag-En ny engelskspråkig blog/Thursday-A new blog in only English

Idag är den nya bloggen "Anna's Adornments" tillgänglig för besökare. Den är skriven på engelska, så gott som utan ett enda svenskt ord! Jag hoppas att den kommer att underlätta för läsare utanför Norden. "Glada Smycken" kommer att tuffa på som vanligt. Innehållet i bägge bloggarna kommer att likna varandra. Nu är frågan om den engelska texten här ska slopas? Rösta på enkäten i marginalen här till vänster.
------
Today the new blog "Anna's Adornments" is open for viewers. I hope it will be helpful for readers outside of Scandinavia. "Happy Jewellery" will continue as usual. The content of both blogs will be similar. The remaining question is whether the English texts in this blog should be dropped. Should I just write this blog in Swedish only? Please let me know if you have an opinion about this. Should I continue to write a bilingual blog or just write one blog for each language? Please vote in the poll that is in the column here to the left.


Share/Save/Bookmark

Inga kommentarer: