lördag 17 april 2010

PhotoHunt Theme # 209 /Fotojakttema nr 209

This week' s PhotoHunt Theme # 209 is "Covered".
------
Denna veckas Fotojakttema nr 209 är "Dold".

I have already seen several cats' posts with the exact same solution: the cat is under something. I am just an ordinary cat, so I know this post is not very original. But maybe it is worth some extra points for the bright red colour ?
------
Jag har redan sett några andra katters inlägg idag, alla med samma lösning: katten ligger eller står under något! Jag är bara en vanlig huskatt. Jag vet att det här inlägget inte är särskilt originellt. Men kanske förtjänar det några extra stilpoäng för dess vackra röda färg?

This is another one of my secret hiding places; the doll-bed under the bench covered with a red birthday tablecloth. This is real. We have not made this up just for the photo-shoot!
------
Detta är ännu ett av mina hemliga gömställen; docksängen under bänken med den röda födelsedagsduken. Ja, det är helt riktigt! Vi har inte hittat på det här bara för bildens skull!

Purrs,
/ Mjuk tass,
Sara Cat
/ Sara Katt






Share/Save/Bookmark

4 kommentarer:

Marta sa...

I love the bright color and I'm surprised your cat likes the little bed. But not surprised that your cat likes to be under cover.

Sreisaat Adventures sa...

I agree with Marta, you should earn extra points for the bright red color. I love that she has a little covered room for herself - gives her a bit of privacy :D

Alice Audrey sa...

The red goes great with black and white fur.

jams o donnell sa...

The perfect place for a pampered puss to get a rest!