onsdag 29 april 2009

Några tankar vid lövsprickningen

Det är snart Valborg den 29 april vid fem-sex-tiden på morgonen, och den skira grönskan som man längtat efter ett helt år är här. Jag tänker tillbaka på allt som har hänt under senaste året och framåt. Våren ger kraft och mod att våga tänka framåt. Men egentligen är just NUET som pockar på uppmärksamheten. Snödroppar och krokus har avlösts av skilla, tulpaner och påskliljor. Dvärgmagnolian slog ut i förrgår. Hela trädgården är smyckad av vårblommor.
Smyckad. Det är inte blommor utan glas- och metallsmycken som jag har valt att tillverka för hand, trots att jag inte gjort det i så hög utsträckning tidigare. Jag är ny i branschen, men inte ny till hantverk, konst och formgivning. Jag har bara ändrat inriktning något. En liten kursändring for att använda en nautiskt term.
I förrgår plockade jag ihop alla små plastådor med glaspärlor och annan smyckestillverkningstilbehör och inledde en sorts vårstädning. Jag behöver en given plats att arbeta med smyckestillverkningen. Hittills har jag suttit i vardagsrummet. Men alla andra i familjen behöver utrymme där för sina aktiviteter. Jag letar efter ett annat stället i huset där jag kan ha "ateljén". Kanske någonstans på övervåningen?
Det är ett drygt år sedan jag först började göra smycken och ett halvår sedan jag öppnade etsybutiken (www.parltradet.etsy.com). Egentligen var det tänkt att jag skulle öppna en egen webbutik genom ett företag som heter E-butiken.se, men det har varit bra att vara på etsy först. Jag har lärt mig så oerhört mycket av andra konstnärer på Etsy. Jag lär mig något nytt varje dag. Genom brevväxling och genom att ser på andras smycken och läsa hur andra beskriver sin arbetsprocess. Sedan provar jag på själv. Hur gjorde hon egentligen? Snart upptäcker jag hur svårt det är att skapa något riktigt bra. Att se på olika butiker har gett mig pedagogiska insikter. Hur ska man beskriva sina smycken så att någon lockas köpa dem? Vilket pris ska begäras? Så efter alla tekniska och estetiska frågor kommer ekonomiska. Går det att tjäna pengar på det här som är en sådan trevlig fritidssysselsättning?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Just some thoughts when every plant is either budding or blooming...

It is April 29th at five or six in the morning, the sun rising early this time of year, and it's soon a holiday in Sweden. The pale green hue of all of the tiny new leaves are out, after a year of waiting for them. Jag pause to think about everything that has happened in the past year and want to happen in the coming. Spring gives us strength and courage to dare to think about what's up ahead. But actually it is NOW, the present moment, that begs for attention. Snowdrops and crocus are relieved from duty by tulips and daffodils. The minature magnolia's fragrant, white blossoms opened the day before yesterday. The entire garden is decked with flowers, bejeweled with spring blossoms.
Bejeweled. But it is not flowering plants but jewelry made of beads and metal, that I have chosen to work with, dispite my short experience. I am a newcomer to this craft and this venture, but not a novice when it comes to the arts, design and other crafts. I have just changed direction, taken a new route, to use a geographical term.
The day before yesterday I gather togther all of my little plastic boxes filled with beads, pearls, stones and silver findings and started a kind of spring-cleaning. I need to find a new and more undisturbed workplace. Up to now I have occupied half of the livingroom. But now it seems that other family members need that space for their activities, so I am looking for a new place at home for my jewelry "studio". Maybe somewhere uppstairs?
It is a just a little over a year since I started making jewelry and only six months since I opened by online shop at Etsy. Actually I was going to open my very own web shop through acompany called E-butiken.se, but I didn't feel ready then. Now or soon maybe I will do that. I have had Etsy as my school. I have learned so much from looking at other sellers' shops and reading how other artisans have started out, gone to schools, taken special courses etc. But at Etsy there is an unlimited number of "classmates" and the range of work that is done isthe whole spectrum from junk to excellence. I learn something every single day. And through correspondance with different artists, I have learned even more about how different craftspeople live and work, and their creative process. I don't plagerize, but if I see something I like, I try to do something similar to try out a new technique or new raw material. How did she do that? I ask myslf, and often discover how hard it is do something well, to create something new or worthy to put on the market and sell. Another thing I have learned and am still earning by looking at other shops is the educational aspect of selling and presentation. It is not a surprise that there are jewelry-makers that work with professional photographers. How can I make my shop better and more appealing? What about pricing? After all of these technical and esthetic questions there is the financial one. Can I earn money by making beautiful jewelry?Share/Save/Bookmark

1 kommentar:

Anonym sa...

I'm just testing this to make sure it works.
SaraKatt